Princíp  |  Výrobcovia  |  Kontakt

Naša spoločnosť dodáva tepelné čerpadlá od renomovaných výrobcov Panasonic, LG, Toshiba a Samsung. V texte uvedenom nižšie nájdete ich stručné profily a základné modelové rady s odakzom na aktuálny katalóg.

Profil spoločnosti

Panasonic je obchodná značka spoločnosti Panasonic, jedného z najväčších výrobcov spotrebnej elektroniky, radená Fortune 500 na 3. miesto v odvetví elektronika a elektrotechnika. Spoločnosť bola založená v roku 1918 v japonskom meste Osaka pánom Konosuke Matsushitou a vyrástla z prvých troch zamestnancov k dnes bezmála 260 000 zamestnancom..

Slogan „Ideas for life“ alebo „Nápady pre život“ odráža novú globálnu stratégiu spoločnosti Panasonic. Krátky a výstižný slogan zdôrazňuje význam orientácie na potreby zákazníka od samotného počiatku vývoja ich produktov a služieb. Jeho základy sú zjavné už vo firemnej filozofii Konosukeho Matsushity, ktorý bol presvedčený, že na počiatku skutočného úspechu stojí vždy nápad na zlepšenie kvality každodenného života ľudí. Heslo „Ideas for life“ sa preto prelína všetkou marketingovou komunikáciou spoločnosti. Predstavuje obsahovo aj graficky jasný a zrozumiteľný jednotiaci prvok, ktorým sa značka Panasonic prezentuje svojim zákazníkom a obchodným partnerom..

Kompletný katalóg na stiahnutie:

• Katalóg Panasonic Aquarea 2011

Pre uloženie súboru kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako...".

Profil spoločnosti

Spoločnosť LG je silnou kórejskou spoločnosťou, ktorá so svojou viac ako päťdesiatročnou tradíciou patrí medzi svetových lídrov a technologických inovátorov v spotrebnej elektronike, domácich spotrebičoch a mobilných komunikáciách. Regionálna pobočka LG Electronics patrí na českom a slovenskom trhu medzi popredných hráčov v predaji spotrebnej elektroniky.

Jednou z hlavných a dlhodobých aktivít spoločnosti LG je tiež byť ohľaduplní voči životnému prostrediu. V roku 2009 bol spustený globálny program „Life´s good when is green“ (Život je fajn, keď je zelený). Hlavným cieľom je trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom ekodizajnu a ekoproduktov, obmedzenie nebezpečných materiálov, zodpovedná recyklácia elektroniky a zaoberanie sa globálnymi klimatickými zmenami. Výrobky LG sú plne v súlade so všetkými smernicami a zákonmi platnými v Českej republike, na Slovensku aj v rámci celej Európskej únie.

Kompletný katalóg na stiahnutie:

• Katalóg LG Therma V 2011

Pre uloženie súboru kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako...".

Profil spoločnosti

Spoločnosť Samsung od čias, keď začínala ako malý podnik v kórejskom meste Taegu, vyrástla a stala sa jednou z popredných spoločností v oblasti elektroniky so špecializáciou na digitálne zariadenia a médiá, polovodiče, pamäte a systémovú integráciu. Dnes už sú novátorské a prvotriedne produkty a procesy spoločnosti Samsung uznávané po celom svete.

Ako je to uvedené v novom motte spoločnosti Samsung Electronics, víziou na nové desaťročie je „Inšpirovať svet, tvoriť budúcnosť“. Táto nová vízia odráža záväzok spoločnosti Samsung Electronics inšpirovať svoje komunity využívaním troch najsilnejších stránok spoločnosti Samsung: „Nová technológia“, „inovatívne produkty“ a „kreatívne riešenia“ – a rozširovať nové hodnoty v najdôležitejších sieťach spoločnosti Samsung – priemysel, partneri a zamestnanci. Prostredníctvom týchto aktivít spoločnosť Samsung dúfa, že prispeje k lepšiemu svetu a bohatším skúsenostiam pre všetkých.

Kompletný katalóg na stiahnutie:

• Katalóg Samsung EHS 2011

Pre uloženie súboru kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako...".

Profil spoločnosti

Spoločnosť Toshiba je svetový líder a priekopník v oblasti hi-tech, výrobca a predajca širokého spektra špičkových elektronických a elektrických produktov, ktoré zahŕňa informačné a komunikačné systémy, digitálne spotrebné produkty, elektronické zariadenia a komponenty, energetické systémy vrátane systémov pre jadrovú energetiku, systémy pre priemyselnú a sociálnu infraštruktúru a domáce spotrebiče. Spoločnosť Toshiba bola založená v roku 1875 a v súčasnosti prevádzkuje globálnu sieť viac ako 740 spoločností s 204 000 zamestnancami po celom svete a ročným objemom predaja prekračujúcim sumu 68 miliárd USD.

Skupina Toshiba Group uplatňuje environmentálny manažment, ktorý posilňuje harmóniu s našou planétou, čím prispieva k vytváraniu bohatšieho životného štýlu pre celú spoločnosť. Vychádzajúc zo základnej stratégie pre životné prostredie, skupina Toshiba Group systematicky podporuje iniciatívy na ochranu životného prostredia v súlade so svojou víziou pre životné prostredie „Environmental Vision“, ktorá stanovuje konkrétne ciele a vytvára dobrovoľné environmentálne plány. Dobrovoľné environmentálne plány sú konkrétne kroky na dosiahnutie stanovených cieľových hodnôt.

Kompletný katalóg na stiahnutie:

• Katalóg Toshiba Estia 2011

Pre uloženie súboru kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako...".